Kari Hakula VD

Patrik Jonsson
Arbetsledare

Niklas Zetterlund
Arbetsledare

Alexander Saikoff
Arbetsledare

Jörgen Svedlund
Snickare

Paul Sundell
Snickare

Kristofer Björling
Snickare

Jörgen Borg
Snickare

Keijo Leinonen
Snickare

Tommy Eriksson
Snickare

Jimmie Karlsson
Snickare

Mikael Johansson Snickare

Mikael Johansson Snickare

David Nilsson Snickare

Eliott Mossberg Snickarlärling


Daniel Carniz
Rivare/Sanering

Kristian Olsson Rivare/Sanering

Erik Lewerström  
Målare

Patrik Meszaros  
Målare

Carl Karlsson  
Målare

Victor Wall
Plattsättare

Jakob Jonsson
Plattsättarlärling

Robin Edholm Snickare
Robin Edholm Snickare