Välkommen till Välsviken Bygg AB

home2a

Välsviken Bygg bedriver byggverksamhet så som försäkringsskador och byggservice .     

Vill du veta mer om oss, kontakta:  

Kari Hakula   VD  Tfn: 0739-42 89 00  kari.hakula@valsvikenbygg.se

Patrik Jonsson   Arbetsledare  Tfn: 0739- 42 89 03  patrik.jonsson@valsvikenbygg.se

Niclas Zetterlund   Arbetsledare Tfn: 070 – 52 23 86 9  niclas.zetterlund@valsvikenbygg.se